Hea hügieenitava juhendid väikeettevõtjale

Veebipõhised juhendid abistavad väikeettevõtteid hea hügieenitava nõuete järgimisel. Juhendite eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ettevõtte eripärast lähtuvalt.

Praegu on olemas juhendid pagarikojale, puu- ja köögivilja töötlejale ning piimatöötlejale.

  • JAGA: