Jutulinna õppekomplekti toetav keskkond

Jutulinn oma põnevate elanike ja paikadega on teise ja kolmanda klassi õppekomplekti keskkonnaks. Igas aines lähenetakse teemadele, tegelastele ja tegevuspaikadele erinevatest vaatenurkadest, mis aitavad kokku panna terviklikku maailmapilti.

  • JAGA: